Hi, I'm NINA

ODURO

I'm an

ENTREPRENEUR

HOST & FACILITATOR

  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Let's connect!